Avui volem parlar de la importància de realitzar un bon apuntalament en una obra per evitar possibles desperfectes de l’estructura principal de l’edifici.

Els apuntalaments són construccions auxiliars temporals que es fan servir per evitar els moviments d’un edifici, lesions o possibles ruïnes. Per realitzar l’apuntalament s’utilitzen puntals.

Els puntals solen ser elements estructurals de material fort i resistent. La condició necessària del puntal és que tingui la suficient superfície i volum per suportar el pes del que es recolza en ell.

A Costa Rent, podem trobar puntals de diferents mides, puntal 1.5m per apuntalar cobertes i escales, puntals de 3,0m i 4.0m per apuntalament de sostres de planta habitatge i locals comercials i puntal de 5.0m per a forjats de naus industrials i murs de contenció.

Apuntalament i estintolament 

Es pot arribar a confondre els conceptes d’apuntalament i estintolament. La funció principal és la mateixa, la de poder evitar els moviments de l’estructura però en realitzar són conceptes diferents.

L’apuntalament es caracteritza que la principal missió que tenen és la de transmetre càrregues mitjançant elements verticals, com els puntals.

En el cas de l’estintolament, la transmissió de la càrrega la realitzen mitjançant elements inclinats.

Aspectes Comuns

Quan parlem d’apuntalament, hi ha uns aspectes comuns que no es poden obviar.

L’apuntalament deu realitzar de baix a dalt, amb les precaucions necessàries a l’entrar en càrrega dels puntals per no danyar l’edificació a subjectar.

En el cas de l’estintolament, el que hem d’aconseguir és que es pugui portar la càrrega fins a terra, encara que de vegades resultat bastant complicat.

S’ha de revisar que el punt de contacte entre els estintolaments i l’edifici està ben subjecte, d’aquesta manera assegurem que la transmissió de càrregues es realitza correctament.

És convenient revisar periòdicament els puntals i els estintolaments per tal de comprovar que tot segueix ajustat i que compleixen amb la seva comesa.

També és important saber quin puntal utilitzar en cada cas. S’ha d’intentar utilitzar puntals curts o proporcionats en alçada i gruix. Com a referència prendrem la regla que el puntal no pot ser més llarg que 50 vegades el seu gruix, ja que podem córrer el risc que el puntal no aguanti i no suport bé la càrrega.

Com podem llegir, l’apuntalament és molt important dins de les fases d’una obra i realitzar correctament aquest pas ens evitarem moltes sorpreses amb el pas del temps.

A Costa Rent, podem assessorar-quin és el puntal idoni per al seu treball, ja sigui per realitzar una obra nova o bé per realitzar una rehabilitació.