Com treballar en una bastida: característiques, seguretat i usos en les obres.

Les bastides s’han convertit en un element més del nostre paisatge urbà en totes les ciutats del món ja que són una part necessària en la construcció o el manteniment d’un edifici. Encara que els bastides siguin una construcció de caràcter provisional la seva funció de passarel·la és fonamental ja que permet l’accés dels obrers a la construcció, així com el material en tots els punts de l’edifici.

Recomanacions d’ús de les bastides en obres

  • La bastida ha d’estar sobre una base ferma, com per exemple, un tauló de fusta per a cada parell de potes que sobresurti en cada pota de la bastida.
  • Una bastida que tingui una alçada quatre vegades més gran que l’ample de la seva base ha d’estar lligat a pals de suport.
  • La majoria de les plataformes de les bastides i els passadissos han de ser de 50cm d’amplada o més.
  • Els taulons de fusta s’han de deixar sense pintar perquè es puguin veure les esquerdes i l’estat en el qual es troben.
  • Cal mantenir les bastides a una distància de 3 metres o més dels cables elèctrics, llevat que es pugui assegurar completament que els cables no tenen corrent elèctric.
  • Si hi ha molt vent o una tempesta, no s’ha de treballar en una bastida tret que es compti amb l’equip i personal adequat es pot utilitzar un equip contra caigudes o protector contra vent.

 

alquiler andamiosTorres mòbils d’alumini autoportants.

Bastida mòbil universal amb doble amplada amb el consegüent benefici de tenir un ampli espai de treball, especialment útil per a obres de gran envergadura i de molta alçada. Deixem unes dades d’un model de la marca Layher com a exemple perfecte de model de bastida mòbil: alçada màxima de treball de 13,38m, una plataforma de treball de 1,50 * 2,85 m i una càrrega de treball de 2 kN / m²

Per a més seguretat aquest tipus de torres mòbils es poden subministrar escaletes inclinades per pujar com a mesura de seguretat per als treballadors.

Les rodes que incorpora disposen de doble fre i ajust per a usar en sòls amb desnivell.

 

Protecció per a la gent sota de la bastida

En les bastides sempre a d’haver-hi una taula de sòcol de 9,00 centímetres per evitar que caiguin coses de la bastida. Si les coses col·locades en la bastida tenen una alçada de més de 9,00 centímetres es poden utilitzar altres barreres com s’han pogut veure en les obres a peu de carrer, com ara les xarxes de deixalles per atrapar les eines o materials que es caiguin. I si hi ha el perill real que caiguin coses d’una bastida, s’ha de prohibir que la gent camini sota o es cobreix el túnel de pas dels vianants amb un tendal de protecció.

Aquestes són algunes de les recomanacions i usos que se li donen a la bastida que des de fora el públic en general no arriba a apreciar. Però la seguretat que hi ha darrere d’una bastida és el primordial per als vianants i per als propis treballadors de l’obra.