Alguna vegada hauràs escoltat parlar de grups electrògens insonoritzats. El primer és a dir que són generadors elèctrics com qualsevol altre que puguem veure, cadascú amb la seva potència. El fet que siguin insonoritzats, és per la peculiaritat en la seva elaboració i els materials usats. Per a aquest tipus de grups electrògens s’usen materials que absorbeixen el soroll que pot generar el motor.

D’aquesta manera, es pot disposar de generadors que serà difícil apreciar si està en funcionament.

Quan disposar d’una grup electrogen insonoritzat?

Igual que per a segons quin tipus d’esdeveniment és necessari uns preparatius o altres, en el cas de disposar de generadors elèctrics insonoritzats no serà necessari per a tot tipus d’esdeveniments.

Caldrà aquest tipus de generador en esdeveniment on es necessiti tranquil·litat i silenci per al desenvolupament de l’activitat. Estem parlant de casos com esdeveniments en col·legis, spas o petits establiments comercials en què el grup electrogen no generi molèsties per al desenvolupament de l’activitat que vulguem dur a terme.

El recomanable és fer servir aquest tipus de generadors insonoritzats sempre que hi hagi persones que puguin estar exposades a ells.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, estableix els 70dB com a límit, de manera que a l’hora de voler llogar un generador elèctric, hem de considerar que el soroll que produeixin es vaig situar per sota dels 70dB per a la cura del nostre benestar.

A part de poder tenir cura del nostre benestar, cal tenir en compte que disposar de grups electrògens insonoritzats estem ajudant a evitar la contaminació acústica.

En definitiva, si necessitem llogar un generador elèctric i volem vetllar pel nostre benestar i contribuir a la reducció de la contaminació acústica la solució és disposar d’un grup electrogen insonoritzat.