La importància de la seguretat en el treball ha de fer-se notar, ja que hi ha perills vinculats als treballs a grans altures. En el lloguer de bastides penjants cal considerar les mesures de seguretat necessàries.

Especialment, el sector de la construcció, és un dels sectors que més perills presenta, si no es prenen les mesures de seguretat necessàries.

Encara, actualment, hi ha danys provocats per una mala gestió de les bastides, o per la poca protecció dels treballadors. A més de la mala utilització de maquinària de construcció.

Seguretat en les bastides per a la construcció

La mala planificació a l’hora de muntar i desmuntar les bastides és una de les principals causes dels accidents laborals.

Abans d’enumerar algunes recomanacions, creiem important esmentar que la bastida ha d’estar homologada.

I que s’exigeix ​​que una persona competent inspeccioni la bastida abans de cada jornada laboral, i en cas d’algun accident, després d’aquest.

A més és important que també es supervisi el muntatge, trasllat i desmuntatge de la bastida.

D’altra banda, cal mantenir la bastida allunyada de cables elèctrics, i no treballar sobre ella si les condicions climàtiques no són favorables.

Amb la qual cosa, a més del lloguer de bastides penjants, és de gran importància preocupar-se per la supervisió d’aquesta, un cop la tenim al nostre abast.

Supervisió en el lloguer de bastides penjants

Per al lloguer de bastides penjants hem de verificar alguns aspectes abans de començar:

 • Els taulers de les plataformes han d’estar correctament ajustats.
 • L’accés a la bastida ha de ser l’apropiat.
 • Han d’haver baranes completes en totes les zones descobertes.
 • La subjecció ha de ser perfecta (en cas de ser necessària), i els contrapesos han d’estar subjectes a components massissos.
 • Assegurar-se que la bastida és capaç de suportar fins a quatre vegades la càrrega desitjada, sempre seguint el manual de muntatge del fabricant.

Un cop revisats aquests aspectes, us recomanem també algunes pràctiques per afavorir la seguretat en les bastides penjants.

Recomanacions per a treballar sota seguretat

L’Administració de Seguretat i Salut Ocupacional exigeix ​​i estableix algunes normes a seguir que indiquem a continuació:

 • Si la bastida està a més de 3 metres per sobre d’un nivell, s’exigeix ​​la utilització de protecció contra caigudes. 
 • És aconsellable que hagin baranes de suport a totes les ribes descobertes. 
 • És aconsellable no deixar objectes pel terra de la bastida, per evitar ensopegades o caigudes. 
 • També s’aconsella utilitzar un arnès (en lloc d’un cinturó) per protegir-se.
 • Hi ha d’haver una protecció sota la bastida en cas que caiguin eines o altres objectes. En cas que hi hagi la possibilitat que caiguin objectes, s’ha de prohibir el pas per sota d’aquest.

Us expliquem també l’equip de protecció individual utilitzat comunament per treballar de forma segura.

Un bon equip de protecció ha d’incloure:lloguer de bastides penjants

 • Casc de seguretat.
 • Calçat de sola aïllant, anti claus, antilliscant i puntera reforçada.
 • Guants dielèctrics i resistents a abrasió o talls.
 • Cinturó porta eines.
 • Arnés de seguretat amb dispositiu anti caiguda.
 • Faixa de protecció dorso lumbar

Seguint aquestes indicacions la seguretat en el treball augmentarà i estarem més capacitats per treballar sobre de qualsevol tipus de bastida.

A Costa Rent posem a la teva disposició una molt àmplia gamma i varietat de bastides de lloguer, i altres estructures.

A més del lloguer de bastides penjants de diversos tipus, disposem de bastida europea, torres mòbils d’alumini, muntacàrregues i una gran varietat de lloguer de maquinària per a la construcció.

No dubtis a consultar-nos i t’assessorarem sense cap tipus de compromís.