Les plataformes elevadores en el sector de la construcció és la millor solució per a transportar persones o materials on és bastant difícil arribar de forma natural.

Les plataformes elevadores, estan compostes per una plataforma de treball, envoltada d’una barana de seguretat. També té una estructura extensible on es subjecta la plataforma de càrrega i un xassís.

Dins de les màquines elevadores, podem distingir diversos tipus de plataformes elevadores. Plataformes elevadores articulades o telescòpiques, plataformes de tisora, carretons industrials o tot terreny.

Tipus de plataformes elevadores

Segons el treball a realitzar, es pot distingir diferents plataformes elevadores.

Els detallem algunes de les plataformes elevadores mòbils de què disposem i les seves característiques.

 

  • Plataforma elevadora articulada: Les plataformes elevadores articulades de desplacen horitzontal i verticalment i gràcies al seu braç articulat són perfectes per a treballs en els quals ens trobem amb obstacles.

 

  • Plataforma elevadora telescòpica: Les plataformes elevadores telescòpiques es desplacen verticalment i horitzontalment cap als dos costats. Aquest tipus de plataforma és idònia per a treballs d’alçada considerable ja que el braç es va allargant per dins del braç i així és com va assolint l’altura necessària.

 

  • Plataforma elevadora de tisora: Aquest tipus de plataforma s’eleven verticalment i es poden anivellar en terrenys que no siguin plans ja que porten quatre potes hidràuliques. La seva principal característica és que tenen molt espai de treball.

 

Dins el grup de plataformes elevadores també trobem els carretons industrials, conegut com “bou” o els carretons tot terreny. Aquest tipus de carretons és la millor opció per al transport de materials per a petites altures.

Les plataformes elevadores són la millor opció per a realitzar treballs d’altura o transportar càrrega a bastants nivells.

Des de Costa Rent, experts en el lloguer de màquines per a la construcció i d’elevació, aconsellem aquest tipus de plataformes. Si té qualsevol consulta, poseu-vos en contacte i l’ajudarem a escollir la millor opció depenent del tipus de treball a realitzar.